לקוח/יזםנמל אשדוד
מיקוםנמל אשדוד
תאריך2017-2018

בדיקת היתכנות לפרויקט מורכב העתיד להשתלב בסביבה בנויה ומתפקדת.
בנוסף לתפיסה התפעולית נבחנים היבטי הבטיחות, איכות הסביבה והטכנולוגיה שבתחום הרגיש של עולם הדלק.

_Please_enter_your_Email_and_press_Go_to_start_the_password_recovery_process