לקוח/יזםמשרד הבטחון
מיקוםמחנה עמוס
שטח300 דונם
תאריךתחילת הפרויקט - 2016

יחידת ההובלה הצפונית תועתק ממקומה. התשתיות והמבנים שבמחנה הקיים ייהרסו, ויוקם מחנה תובלה חדש שבו יהיו מערכת תנועה, חניות למשאיות, מבני מנהלה, תפעול, מרט"פ, מפקדות, מערך הדרכה וסככות ייעודיות שבהן יאחסנו את הרכבים. התכנון ידגיש את הבנייה הירוקה שתתבטא בתכנון הפרטני בתחומי הבידוד, ההצללה, היעילות האנרגטית והשימוש באנרגיית השמש.

_Please_enter_your_Email_and_press_Go_to_start_the_password_recovery_process