לקוח/יזם
תאריךאוקטובר 2019

תכנון מרכז שליטה ובקרה במצבי חירום עבור חברת נתיבי ישראל.
תכנון מערכת חשמל ממוגנת, גנרטור, מערכת מיזוג אוויר ממוגנת במלואה שתשולב בה מערכת סינון חל"כ, מאגר מים לחירום, חיבור תשתיות מים, ביוב, חשמל ותקשורת.

_Please_enter_your_Email_and_press_Go_to_start_the_password_recovery_process